Skip to main content

Ook uw dak behoeft de nodige aandacht.

Wij bieden verschillende abonnementen aan voor het onderhoud van uw daken. Aan de hand van een aantal factoren wordt met u bepaald welk abonnement het beste aansluit bij uw eisen en wensen.

Een standaard inspectie- en onderhoudsronde vindt normaliter een keer per jaar plaats. Tijdens deze dakinspectie worden uw daken objectief door onze specialisten gecontroleerd. Ook kleine werkzaamheden tijdens de inspectie vallen onder dit onderhoudscontract, zoals bijvoorbeeld het reinigen van goten en daken en eventuele noodzakelijke reparaties.